Tuesday, June 08, 2010

Elections 2010

Tomorrow, Wednesday, the Netherlands will vote for a new parliament.
It's an exciting 'competition'!
Will the conservative right-wing win, the anti-Islamic party, the Christian democrats (again...) or will it be my favourite this time D66 (liberal democratic)...

Op wie stem jij/op wie heb jij gestemd?
Ik stem op D66, ik ben zelfs lid van D66. Op de nummer twee van de lijst, Boris van der Ham.
Dat 'Anders, Ja', daar sta ik achter. Nederland is daar wel weer aan toe na jaren lang gerommel met partijen die het niet gelukt is om degelijk te regeren.
Ben je nog zwevend? Bekijk dan eens het D66 verkiezings-programma
Ow, en ik sta open voor discussie :)
2 comments:

Lennart said...

Inhoudelijk zit ik het dichts bij PvdA, GL en PvdD.
PvdD heeft geen behoorlijk economisch beleid en bied geen oplossing voor het grootste probleem dat ze op willen lossen: de bioindustrie. Daarnaast hebben ze interne strijd waardoor ze geen stabiele partij zijn.
Het sociaal-liberalisme van GL staat me aan maar hun groene hervorming gaat me te ver. Halsema's rol als bruggenbouwer vind ik verfrissend en geloofwaardig.
PvdA is te conservatief. Ze maken te weinig moeilijke keuzes om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Toch stem ik PvdA omdat hun programma het dichtst staat bij mijn visie. Als een links kabinet tot de mogelijkheden zou behoren zou ik misschien GL stemmen maar nu de keuze is tussen paars of rechts vertrouw ik erop dat VVD en D66 of GL de PvdA dwingen tot hervorming. Tussen de regels door laat Cohen ook weten hiertoe bereid te zijn.

D66 blijkt ver af te staan van PvdA en GL. Zo is D66 voor ingrijpende hervormingen van de AWBZ. Hiermee raak je chronisch zieke mensen. Ik ben tegen het referendum, tegen een ceremoniële rol van het staatshoofd en tegen het afschaffen van de éérste kamer. Ik ben ook tegen het samenvoegen van waterschappen en provinciën omdat provinciegrenzen vaak waterwegen zijn waardoor bestuursproblemen ontstaan. helaas zijn bijna alle partijen hier voor.
D66 wil slechts 15 miljard bezuinigen de komende 4 jaar. Ik vind dat moeilijke keuzes snel gemaakt moeten worden in plaats van uitgesmeerd over 8 jaar.
Hoewel ik het met veel punten uit het verkiezingsprogramma van D66 eens ben valt het me op dat ze over punten die niet in het programma staan vaak anders denken dan ik. Dit wordt vooral duidelijk als ik http://www.stemmentracker.nl in vul. Dan blijkt opeens dat D66 ver van mij af staat.

Afgezien van tegenstellingen tussen individuele partijen denk ik dat het bij deze verkiezingen goed is te kijken naar de principiële tegenstellingen tussen links en rechts en tussen conservatief en progressief. Het is heel interessant om te zien dat er nu een klassieke links/rechts tegenstelling is met betrekking tot de bezuinigingen maar dat juist aan de rechterkant een conservatieve houding wordt aangenomen tov de hypotheekrenteaftrek terwijl aan de linkerkant een conservatieve houding wordt aangenomen tov de AOW-leeftijd. Bij dezen stel ik voor dat deze onderwerpen bij de kabinetsformatie als wisselgeld worden gebruikt: VVD stemt in met beperking van de hypotheekrenteaftrek en PvdA stemt in met snellere verhoging van de AOW-leeftijd.

. said...

Waauw, Lennart, held!
Mooie onderbouwde reactie.
Helaas nu even te weinig tijd om te reageren...:(